Info o jídelně

Jidelna1Základní informace pro přihlašování žáka ke školnímu stravování (ostatní ustanovení se řídí Vnitřním řádem ŠJ)

Děti (nebo jejich zákonný zástupce) si přihlašují stravu individuálně  dle potřeb, ale vždy dopředu. Vyjímku  tvoří tzv. „platba inkasem", kdy rodič povolí písemně inkaso u své banky pro účet ŠJ. Tito strávnici budou přihlašováni automaticky na následující období . Ukončení inkasa se musí nahlásit včas u VŠJ.


Dospělí a zaměstnanci:  přihlašují se individuálně u VŠJ . Platby inkasem se řídí stejnými pravidly jako u žáků.

Odběr stravy:
Pro odběr stravy je nutný magnetický čip, který si každý strávník zakoupí u vedoucí ŠJ za cenu 120,- Kč. Peníze za čip budou vráceny při ukončení stravování v naší školní jídelně. Jidelna2Při ztrátě čipu se musí zakoupit čip nový.
Odhlašování stravy:
Telefonicky den předem do 14,00 hodin na tel.: 499 876 159
Neodhlášená strava se stává stravou spotřebovanou:
Při výletech organizovaných školou a trvajících déle než je výdejní doba ŠJ nemá žák ani doprovod nárok na dotovanou stravu, protože se nejedná o nepředvídanou nepřítomnost z důvodu nemoci.
Odhlašování po internetu není zatím k dispozici.

Platby stravného:
U vedoucí školní jídelny

Jidelna3Ceny stravného:

žáci 7 - 10 let 24,- Kč
žáci 11 - 14 let 26,- Kč
žáci 15 let a více 28,- Kč
cizí strávníci 50,- Kč

Ostatní:
Velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami pro školní stravování a vlastními recepturami.

Změna jídelníčku vyhrazena!

Vnitřní řád školní jídelny