Elektronická burza škol

Jak víte, v tomto školním roce nemohly být uskutečněny prezentace středních škol a zaměstnavatelů v prezenční formě. Z toho důvodu vznikla z iniciativy náměstkyně hejtmana paní Martiny Berdychové tzv. elektronická burza škol, v jejímž rámci se střední školy mohou prezentovat formou krátkých propagačních videí.

Pokračovat ve čtení

Den otevřených dveří - VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Den otevřených dveří je pro střední školy velmi důležitou akcí, ale v letošním roce je všechno jinak. Právě proto podzimní termín DOD čtvrtek 3. 12. 2020 plánujeme formou videokonferencí. 

https://www.zshk.cz/

Doufám, že lednový DOD ve středu 20. ledna 2021 si už naši uchazeči užijí spolu s námi přímo ve zdravotce.

 
 

Den otevřených dveří - VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

Protože stále trvají vládní opatření musíme letos pojmout prosincový DOD netradičně. DOD 4.12. 2020 proběhne na budovách zdrávky i obchodky prezenčně.  Zájemci se mohou přihlásit na webu školy. mají tedy možnost přijít na určitý čas. Dostanou průvodce (učitele), který jim ukáže s výkladem celou školu. Přítomni budou i VP a také vychovatelka z internátu. Při DOD budou dodržena všechny nařízená hygienická opatření.

Pokračovat ve čtení